ESP

Postgrau en Economia Circular

COM TRANSFORMAR RESIDUS EN RECURSOS

Postgrau 100% pràctic. Transformació física i química de residus i recursos en un nou material.

SÍNTESI DE L’ECONOMIA CIRCULAR

PARTICIPA AL WEBINAR PER CONÈIXER EL POSTGRAU!

Perquè puguis resoldre els teus dubtes i conèixer tota la informació del programa, hem organitzat un Webinar:

Inscripcions fins al 8 de septembre!

CONEIXES LES VIES DE
CONSERVACIÓ DE RESIDUS?

La Comissió Canvi Climàtic i Economia Circular dels Enginyers Industrials de Catalunya ofereix un curs de llarga durada en el que podràs estudiar les diferents tipologies de residus existents i veuràs tot el ventall de tecnologies que poden aplicar-se per a la valorització material i energètica dels residus.

“Els recursos són finits. El model lineal d’extreure els materials, fabricar, consumir i llençar està arribant a la fi.”

SI…

→  Ets un professional amb formació tècnica?

→  Tens experiència en l’àmbit de l’economia circular?

→  Vols aprofundir en la part pràctica i teòrica sobre la valorització dels residus?

→  Vols adoptar l’óptica de l’economia circular?

AQUEST POSTGRAU ÉS PER A TU!

COM ES DESENVOLUPA EL POSTGRAU?

Avaluació continuada

Modalitat: presencial i/o Online en Directe

Durada de 168h. Divendres de 16 a 20h – dissabtes de 9 a 13h

24h de visites tècniques.

Inici: 2 d’octubre de 2020

Via Laietana 39, 08003 Barcelona

20 places

Coordinadora del postgrau: Laura Ivern

Idioma:
Castellà

Director Postgrau: Xavier Elias, director de Grup SUEZ

QUINS SÓN ELS CONTINGUTS?

1. Estratègies d’Economia Circular. Introducció a l’Economia Circular.

2. El Canvi climàtic.

3. El marc jurídic dels residus.

4. L’economia circular i els residus.

5. Sostenibilitat energètica dels materials i de l’habitatge. El disseny i la innovació.

6. La valorització energètica dels residus. El “Waste-to-energy”. Rendiments de les conversions energètiques. Mesures correctores de la contaminació. Biocombustibles. EERR. El futur de l’automoció.

7. Sostenibilitat, contaminació i economia circular.

8. Experiències de tractament de residus en les plantes de les següents activitats. PROPOSTA DE VISITES

9. Conclusions del curs.

VOLS DESCOBRIR LA IMPORTÀNCIA DE LA INNOVACIÓ I EL DISSENY?

CONFERÈNCIES

El postgrau compta amb conferències sobre temes que afecten directament la sostenibilitat de l’economia circular.

VISITES TÈCNIQUES

A més, es combinaran les classes presencials/online amb visites tècniques opcionals que permetran als alumnes veure de primera mà experiències de tractament de residus en plantes d’activitats industrials on podran ser testimonis de tots els processos que permeten tancar el cercle en la gestió dels residus.

CONSELL ASSESSOR

CONEIX ALGUNS TESTIMONIS D’ALUMNES

“La part pràctica del curs ens ha ajudat a acabar d’entendre un projecte de valorització de residu. La part pràctica del curs aporta un plus molt important.”

“El curs ens ha permès descobrir oportunitat d’impuls a la “circularitat” en l’àmbit de la valorització de residus per a introduir-los en el procés productiu industrial.”

Carles Aladjem

SOLVAY

“El curs ‘ha proporcionat una visió general a mode de guia, de la circularitat que aplicaré en el futur. Ara conec les tendències que aplicaran en un futur en aquesta qüestió .”

“La orientació pràctica del curs permet interpretar resultats i avaluar l’impacte reals dels processos”

Soraya Rodríguez

MESSER

“En la meva tasca de governança d’operacions i gràcies el continguts del curs he pogut anticipar tendències de futur i incorporar criteris sòlids que ara em permeten valorar i interpretar propostes i solucions”

“El curs m’ha proporcionat criteri tècnic per prendre decisions basades en l’anàlisi de la viabilitat i sostenibilitat d’alternatives d’economia circular”

Alicia Gil

SUEZ

RECORDA… PARTICIPA AL WEBINAR PER CONÈIXER EL POSTGRAU!

Perquè puguis resoldre els teus dubtes i conèixer tota la informació del programa, hem organitzat un Webinar:

Inscripcions fins al 8 de septembre!

DEIXA’NS EL TEU CONTACTE I RESOLDRE’M ELS TEUS DUBTES

Nom

Cognoms

Correu electrònic

Telèfon de contacte

Organització

Tria:

Missatge

Marcant aquesta casella l’interessat/da reconeix haver llegit la informació bàsica i addicional sobre el tractament de les seves dades personals. L’enviament del formulari implicarà el seu consentiment exprés i inequívoc per a l’esmentat tractament.

FORMACIÓ EIC
Via Laietana, 39. 08003 Barcelona
Tel. 93 295 78 07  formacio@serveis.eic.cat